My cart

E-RDW kertoo punasolujen kokojakauman

August 25, 20223 min.

By LOUNA Lab

E-RDW eli RDW (Red cell Distribution Width) kuvaa punasolujen koon vaihtelua. Normaalisti punasolut ovat suhteellisen samankokoisia, jolloin E-RDW arvo on matala. Normaalia suurempaa koon vaihtelua esiintyy esimerkiksi eräissä anemioissa ja muissa sairauksissa. Joissakin veritaudeissa, kuten tietyissä anemioissa, punasolujen koko vaihtelee huomattavasti. E-RDW-luku kuvaa tätä vaihtelun määrää, ja se ilmoitetaan prosentteina. Jos RDW on yli 15 prosenttia, vaihtelua on tavallista enemmän.

Matala E-RDW

Muun muassa raudanpuutteessa punasolut ovat pieniä ja kalpeita. Tällöin myös MCV-, MCH- ja MCHC-arvot ovat kaikki viitearvojen alapuolella.

Korkea E-RDW

Punasolut ovat tavallista suurempia B12-vitamiinin ja folaatin puutteessa. Tällöin myös E-MCV-arvo on selvästi suurentunut. Raudan, B12-vitamiinin tai folaatin pitoisuudet voidaan tutkia verestä. Punasolujen normaalia suurempi koko voi olla seurausta myös runsaasta alkoholin käytöstä. Myös jotkin lääkeaineet voivat kasvattaa punasolujen kokoa.

Miten E-RDW tutkitaan?

Punasolujen keskimääräinen koko on laskennallinen luku, joka saadaan, kun punasolujen tilavuus jaetaan niiden lukumäärällä. E-RDW-arvo kuvaa punasolujen koon vaihtelun määrää. Tämä vaihtelun määrä ilmaistaan prosentteina. Jos luku on yli viitearvon, vaihtelua on tavallista enemmän.

Aikuisen viitearvot

  • Naiset alle 15 %

  • Miehet alle 14 %

E-RDW-tutkimus sisältyy mm. Perusverenkuva + Trombosyytit -tutkimukseen (PVK+T), jossa tutkitaan punasoluja, valkosoluja sekä verihiutaleita.

author

LOUNA Lab