LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 18.6.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

E-RDW kertoo punasolujen kokojakauman

25. elokuuta 20223 min.

Kirjoittaja: LOUNA Lab

E-RDW eli RDW (Red cell Distribution Width) kuvaa punasolujen koon vaihtelua. Normaalisti punasolut ovat suhteellisen samankokoisia, jolloin E-RDW arvo on matala. Normaalia suurempaa koon vaihtelua esiintyy esimerkiksi eräissä anemioissa ja muissa sairauksissa. Joissakin veritaudeissa, kuten tietyissä anemioissa, punasolujen koko vaihtelee huomattavasti. E-RDW-luku kuvaa tätä vaihtelun määrää, ja se ilmoitetaan prosentteina. Jos RDW on yli 15 prosenttia, vaihtelua on tavallista enemmän.

Matala E-RDW

Muun muassa raudanpuutteessa punasolut ovat pieniä ja kalpeita. Tällöin myös MCV-, MCH- ja MCHC-arvot ovat kaikki viitearvojen alapuolella.

Korkea E-RDW

Punasolut ovat tavallista suurempia B12-vitamiinin ja folaatin puutteessa. Tällöin myös E-MCV-arvo on selvästi suurentunut. Raudan, B12-vitamiinin tai folaatin pitoisuudet voidaan tutkia verestä. Punasolujen normaalia suurempi koko voi olla seurausta myös runsaasta alkoholin käytöstä. Myös jotkin lääkeaineet voivat kasvattaa punasolujen kokoa.

Miten E-RDW tutkitaan?

Punasolujen keskimääräinen koko on laskennallinen luku, joka saadaan, kun punasolujen tilavuus jaetaan niiden lukumäärällä. E-RDW-arvo kuvaa punasolujen koon vaihtelun määrää. Tämä vaihtelun määrä ilmaistaan prosentteina. Jos luku on yli viitearvon, vaihtelua on tavallista enemmän.

Aikuisen viitearvot

  • Naiset alle 15 %

  • Miehet alle 14 %

E-RDW-tutkimus sisältyy mm. Perusverenkuva + Trombosyytit -tutkimukseen (PVK+T), jossa tutkitaan punasoluja, valkosoluja sekä verihiutaleita.

author

LOUNA Lab