LounaLab service will close June 18th. As of today, products can no longer be purchased there.

All purchased appointments and test results are safe and are available here until the stated date, then transferred to the current SYNLAB service. For more details see the news or contact our representative.

Osteoporoosissa luun lujuus heikkenee

August 19, 20225 min.

By LOUNA Lab

Osteoporoosi eli luukato on etenkin ikääntyneitä vaivaava sairaus, jossa luun lujuus heikkenee aiheuttaen helposti murtumia. Ikääntymisen ja perinnöllisten tekijöiden lisäksi luun haurastumiselle on monia altistavia tekijöitä, kuten vähäinen liikunta, tupakointi, kalsiumin puute sekä pitkittynyt kortisonihoito. Hormonaalisista syistä osteoporoosi on vaihdevuosien jälkeen naisilla yleisempää kuin miehillä.

Suomessa on arvioitu olevan noin 300 000–400 000 henkilöä, joilla on osteoporoosi. Osteoporoosin esiastetta, osteopeniaa, sairastaa arvioiden mukaan yhtä moni.

Osteoporoosi on naisilla yleisempää kuin miehillä. Yleensä osteoporoosi ilmaantuu vaihdevuosien jälkeen, sillä estrogeenin määrän laskiessa luu heikkenee. Osteoporoosi ei kuitenkaan ole vain ikäihmisten sairaus, sillä osteoporoosista kärsivät nykyään yhä nuoremmat naiset sekä miehet.

Osteoporoosin synty on pitkälti perinnöllistä

Perinnölliset seikat vaikuttavat siihen, että toisilla luun tiheys pienenee ikääntyessä nopeammin kuin muilla. Tämän lisäksi elämäntavat ja tietyt sairaudet ja lääkkeet altistavat osteoporoosin synnylle.

Osteoporoosin syntyyn altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi

  • perintötekijät

  • alipaino

  • liikkumattomuus

  • vähäinen kalsiumin ja D-vitaminin saanti

  • tupakointi

  • runsas alkoholinkäyttö

  • kortisonilääkitys

  • varhainen menopaussi.

Osteoporoosin oireet

Osteoporoosi kehittyy yleensä hitaasti vuosien mittaan eikä se usein oireile ennakkoon, siksi moni sairastaakin sitä tietämättään. Osteoporoosi itsessään on oireeton. Osteoporoosi altistaa luunmurtumille ja osalla ihmisistä osteoporoosi todetaan lonkka-, ranne tai selkänikaman murtuman jälkeen.

Kun osteoporoosiin liittyvä luunmurtuma todetaan, taustalla on yleensä vuosia kestänyt luukato.

Osteoporoosille tyypillinen murtuma on selkänikaman luhistuminen pienen tärähdyksen yhteydessä, ja murtuma oireilee kovana kipuna selkärangassa.

Myös reisiluun kaulan murtuma sekä ranneluun murtumat ovat tyypillisiä vammoja, jotka syntyvät osteoporoosia sairastaville kaatumisen yhteydessä.

Osteoporoosi todetaan luuntiheyden mittauksella

Osteoporoosi voidaan todeta mittaamalla luuntiheyttä eli luun mineraalipitoisuutta. Tutkimus tehdään heikkoon röntgensäteilyyn perustuvilla DEXA-mittauslaitteilla, joilla tutkitaan tiheyttä lannenikamista ja reisiluun yläosasta. Tiheyttä verrataan nuorempien henkilöiden mittaustuloksiiin. Osteoporoosista puhutaankin silloin, kun luun tiheys noin 25 prosenttia pienempi kuin 20–40-vuotiailla.

Osteoporoosin ennaltaehkäisy ja hoito

Vaikka osteoporoosi on pitkälti perinnöllistä, myös elämäntavoilla on jonkin verran vaikutusta sairauden syntyyn. Osteoporoosia voi yrittää ehkäistä huolehtimalla kalsiumin ja D-vitamiinin saannista, liikkumalla säännöllisesti, lopettamalla tupakointi ja vähentämällä alkoholin käyttöä.

Samat keinot ovat keskeisiä myös osteoporoosin hoidossa, ja niihin kiinnitetään huomiota ennen kuin mahdollinen lääkehoito aloitetaan. Osteoporoosin hoidon tavoitteena on ennen kaikkea estää murtumien syntyä ja parantaa siten potilaan elämänlaatua.

Laboratoriotutkimukset LOUNA Labista helposti ja nopeasti ilman lähetettä

Mittaa veriarvosi silloin, kun jokin hyvinvoinnissasi askarruttaa tai kun haluat varmistaa elinvoimasi säilymisen ennakoivasti. Elintapojen muutoksella saatat estää sairauksia puhkeamasta myöhemmin.

LOUNA Labilla voit selvittää veriarvosi helposti. Tutkimusten tulokset tulevat nopeasti MyLOUNA-verkkopalveluun, jossa ne säilyvät hyvinvointisi seurannan apuna niin pitkään kuin haluat.

LOUNA on osa SYNLABia, joka on Suomen suurin laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. Kaikki LOUNAn näytteet otetaan valikoiduissa SYNLABin näytteenottopaikoissa kautta maan.

LOUNAn palvelu ei sisällä lääkärin henkilökohtaista tulkintaa eikä diagnoosia. Mikäli sinulla on oireita tai epäilet sairautta, otathan yhteyttä lääkäriin.

author

LOUNA Lab