LounaLab service will close June 18th. As of today, products can no longer be purchased there.

All purchased appointments and test results are safe and are available here until the stated date, then transferred to the current SYNLAB service. For more details see the news or contact our representative.

E-MCV eli punasolujen keskitilavuus

August 18, 20222 min

By LOUNA Lab

E-MCV on verenkuvaan sisältyvä tutkimus, jossa tutkitaan punasolujen keskitilavuus. E-MCV voi kertoa muun muassa, minkä tyyppinen anemia on kyseessä.

E-etuliite tutkimuksen nimessä kertoo, että kyseessä on punasoluihin eli erytrosyytteihin liittyvä tutkimus.

Punasolujen tehtävä on kuljettaa happea keuhkoista kudoksiin veren mukana. Punasolujen keskitilavuus kertoo anemioista, vitamiininpuutteista ja esimerkiksi alkoholin runsaasta käytöstä. Anemiadiagnostiikan lisäksi kohonnut E-MCV voi toimia erilaisten tautitilojen varhaisindikaattorina.

Toisinaan E-MCV-tutkimuksesta käytetään myös lyhennettä MCV, joka on lyhenne englannin kielen sanoista mean corpuscular volume.

E-MCV tutkitaan verenkuvan yhteydessä, ja sitä käytetään erityisesti anemian syiden selvittämiseen. Se on yksi yleisimmistä tutkimuksista. E-MCV-arvo laskee raudanpuuteanemiassa ja nousee B12-vitamiinin puutteesta johtuvassa anemiassa.

Mikä on punasolujen keskitilavuus (E-MCV)?

E-MCV:ssä mitataan punasolujen keskitilavuus, eli punasolujen eli erytrosyyttien keskimääräinen koko. Se tutkitaan esimerkiksi silloin, kun halutaan tietoa todetun anemian syistä.

E-MCV viitearvot

MCV:n viitearvo aikuisilla on 82–98 fl

Millainen anemia?

Anemia luokitellaan mikrosytääriseksi, mikäli E-MCV-arvo on viitearvoja pienempi. Vastaavasti jos E-MCV-arvo on viitearvoja suurempi, puhutaan makrosytäärisestä anemiasta. Mikäli MCV-arvo on viitearvojen sisällä, anemia luokitellaan normosytääriseksi.

Matala E-MCV-arvo kertoo mikrosyyttisesta anemiasta

Jos E-MCV-arvo on viitearvoja pienempi, on kyseessä mikrosytäärinen anemia, joita ovat:

  • raudanpuuteanemia

  • hemoglobinopatiat eli hemoglobiini rakenteen poikkeavuudet (esim. sirppisoluanemia)

  • sideroblastinen anemia

Raudanpuuteanemia on anemiatyypeistä yleisin ja sen taustalla on usein pitkään jatkunut verenvuoto esimerkiksi runsaat kuukautisset, suolistovuoto tai synnytys. Raudanpuute voi johtua myös siitä, jos rautaa ei ole saatu ruokavaliosta tarpeeksi tai se ei imeydy kunnolla.

Normosyyttisessa anemiassa punasoluja on vähän

Mikäli hemoglobiiniarvot ovat matalat, mutta MCV-arvot normaalit, kyseessä voi olla normosytäärinen anemia. Normosytäärisissä anemioissa punasolujen tilavuus on normaali, mutta niitä on lukumääräisesti vähän.

Normosytäärisiä anemioita ovat:

  • vuotoanemia

  • pitkäaikaiseen sairauteen liittyvä anemia

  • hemolyyttinen anemia

  • aplastinen anemia

Korkea E-MCV-arvo kielii makrosytäärisestä anemiasta

Kohonneet MCV-arvot voivat olla merkki makrosytäärisestä anemiasta, joita ovat mm.:

  • megaloblastinen anemia, joka johtuu B12-vitamiinin puutteesta

  • pernisiöösi anemia, jossa autoimmuunisairauden aiheuttamasta B12-vitamiinin imeytymishäiriöstä

Korkeat MCV-arvot voivat aiheutua myös foolihapon puutoksesta.

Hemoglobiini normaali, mutta E-MCV koholla

Jos hemoglobiiniarvo on työikäisellä normaali, mutta E-MCV on koholla, voi olla kyse alkoholin suurkulutuksesta*. Alkoholin käytön lopettaminen ja vähentäminen näkyy MCV:n pienenemisenä vasta kuukausien kuluttua. Myös tupakointi nostaa MCV:tä.

E-MCV-tutkimus LOUNA Labilla

Tutkimus sisältyy verenkuvatutkimuksiin: perusverenkuva ja trombosyytit (B-PVK+T) ja täydellinen verenkuva (B-TVK).

Mittaa veriarvosi silloin, kun jokin hyvinvoinnissasi askarruttaa tai kun haluat varmistaa elinvoimasi säilymisen ennakoivasti. Elintapojen muutoksella saatat estää sairauksia puhkeamasta myöhemmin.

LOUNAn tutkimusten tulokset tulevat nopeasti MyLOUNA-verkkopalveluun, jossa ne säilyvät hyvinvointisi seurannan apuna niin pitkään kuin haluat.

LOUNA on osa SYNLABia, joka on Suomen suurin laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. Kaikki LOUNAn näytteet otetaan valikoiduissa SYNLABin näytteenottopaikoissa kautta maan.

LOUNAn palvelu ei sisällä lääkärin henkilökohtaista tulkintaa eikä diagnoosia. Mikäli sinulla on oireita tai epäilet sairautta, otathan yhteyttä lääkäriin.

*Lähde: https://www.terveyskirjasto.fi/snk03033 

author

LOUNA Lab