Ostoskori

Tromboplastiiniaika, INR-tulostus

P -TT-INR

€ 20,80

Hemostaasi on sarja monimutkaisia tapahtumia elimistössä, jossa veren hyytyminen, hyytymisen estäminen ja hyytymän liuotus vuorottelevat muodostaen ketjureaktion, jonka tavoitteena on verisuoneen tulleen vaurion korjaaminen. Veren hyytymistä voidaan tutkia INR-tutkimuksen avulla.

Hyytyminen voi olla myös haitallista tai tarpeetonta, jolloin kyse on veritulpan muodostumisesta esimerkiksi alaraajan laskimoihin, keuhkoihin, sepelvaltimoihin tai aivovaltimoihin. Jos taas hyytyminen ei toimi normaalisti, voi sen seurauksena olla eriasteista alttiutta verenvuoto- ja mustelmataipumukseen.

Elimistön tarvitsemia hyytymistekijöitä tehdään maksassa. K-vitamiini osallistuu tähän valmistukseen. Lisäksi verihiutaleilla (trombosyytit) ja osin punasoluilla (erytrosyytit) on tärkeä rooli hemostaasissa.

Hyytymistekijöiden valmistukseen maksassa voidaan vaikuttaa varfariini-nimisellä lääkkeellä, jonka kauppanimi on Marevan. Se estää K-vitamiinin vaikutusta, jolloin hyytymistekijöitä ei pääse muodostumaan maksassa.

Milloin INR kannattaa mitata?

INR-arvo kannattaa mitata, kun halutaan selvittää, onko verenvuototaipumus lisääntynyt esimerkiksi lisääntyneen mustelma- ja verenvuototaipumuksen takia tai ennen leikkausta.

Koska hyytymistekijät syntyvät maksassa ja maksan toimintahäiriö vaikuttaa myös hyytymistekijöiden tuotantoon, voidaan INR-tutkimusta käyttää maksan toiminnan mittaamisessa.

Marevan lääkityksen annostus on yksilöllinen. INR-tutkimuksella voidaan tutkia lääkkeen vastetta elimistössä ja tarvittaessa muuttaa annostusta. Kun hoitotasapaino on saavutettu, INR-tulosta on hyvä seurata esimerkiksi vammojen, lääkemuutosten, ruokavaliomuutosten, tupakoinnin (aloittaminen tai lopettaminen) ja äkillisen sairastumisen yhteydessä.

Mitä INR-tutkimus mittaa?

INR-tutkimus mittaa maksasta peräisin olevien hyytymistekijöiden (II, VII ja X) aktiivisuutta. Nämä ovat riippuvaisia K-vitamiinin määrästä. Kun verenohennuslääkitys on aloitettu ja lääkitysannostusta muutetaan, muutos INR-arvossa näkyy vasta parin päivän viiveellä. Osa lääkkeistä (muun muassa salisylaatit, klofibraatti, provastatin), alkoholi ja ruokavalio vaikuttavat INR-arvoon. Veri hyytyy sitä hitaammin mitä suurempi INR-arvo on.

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava:

Tromboplastiiniaika viitearvot:

  • 0,9-1,2
  • Hoitoalue 2 – 3 INR Laskimotromboosin eli laskimotukoksen ehkäisy tai hoito
  • Hoitoalue 2.5 – 3.5 INR Mekaanisen keinoläpän yhteydessä

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Lue lisää viitearvojen määrittelemisestä täältä.

Mitä korkeampi INR arvo on, sitä hitaammin veri hyytyy. Tämä voi aiheutua liian korkeasta määrästä varfariinia tai siitä, että K-vitamiinista riippuvaisia hyytymistekijöitä (II, VII ja X) ei synny maksassa normaalisti esimerkiksi maksan toimintahäiriön tai K-vitamiinin puutostilasta johtuen.

Mitä pienempi INR-arvo on, sitä nopeammin veri hyytyy ja sitä suurempi on verisuonten tukosvaara.

  • Perusverenkuva ja trombosyytit näyttävät yleiskuvan puna- ja valkosoluista sekä verihiutaleista (2474 B-PVK+T)

SYNLAB Tutkimusluettelo: Tromboplastiiniaika (4520 P -TT-INR, 1731 P-TT) https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=359

Terveyskirjasto: INR https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt01358&p_hakusana=inr

Terveyskirjasto: Tromboplastiiniaika (P-INR) https://beta.terveyskirjasto.fi/snk03040?q=inr

Terveyskirjasto: Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia eli veritulppahttps://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00046&p_hakusana=inr

Terveyskirjasto: Verenohennuslääkkeet (antikoagulaatiohoito) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00007

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.