LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

Prostataspesifinen antigeeni seerumista

S -PSA

Prostataspesifinen antigeeni eli PSA on proteiini, jonka tehtävänä on estää siemennesteen hyytyminen ja tehdä se juoksevaksi. PSA:a erittyy eturauhassoluista. PSA:a syntyy vain eturauhasessa, josta sitä pääsee pieniä määriä verenkiertoon. Muissa kudoksissa ei synny PSA:a, joten kaikki PSA on aina lähtöisin eturauhasesta.

Normaalisti PSA-proteiinia erittyy vereen pieniä määriä. Iän myötä eturauhanen kuitenkin kasvaa nostaen PSAn määrää verenkierrossa. Mitä suurempi eturauhanen on, sitä enemmän PSA-proteiinia erittyy vereen. PSA:a vuotaa vereen enemmän myös eturauhasen syöpätilanteissa.

PSA:sta osa on verenkierrossa vapaana ja osa sitoutuneena muihin proteiineihin. PSA:n puoliintumisaika veressä on 2–4 vuorokautta, jos sen määrä on väliaikaisesti koholla.

Milloin PSA kannattaa mitata?

PSA-arvo tutkitaan yleensä, kun tutkitaan eturauhasen liikakasvua tai epäillään eturauhassyöpää. PSA-testiä käytetään myös todetun eturauhassyövän ja sen mahdollisen hoidon seurannassa.

PSA-tutkimukseen on hyvä hakeutua seuraavien oireiden yhteydessä:

 • Virtsaaminen kestää pitkään
 • Virtsaamisen tarve tihenee
 • Virtsaaminen on heikkoa
 • Epäiltäessä eturauhassyöpää
Mitä PSA-tutkimus mittaa?

PSA-tutkimuksella voidaan todeta PSA:n pitoisuus veressä. Se ei kuitenkaan kerro, johtuko kohoaminen eturauhasen hyvälaatuisesta liikakasvusta vai mahdollisesta eturauhasensyövästä. Myöskään normaali PSA-tulos ei poissulje eturauhassyöpää. Tutkimuksessa määritetään PSA:n kokonaispitoisuus.

Eturauhasen koko kasvaa iän myötä. Tästä syystä viitearvot ilmoitetaan eri ikäluokille erikseen. Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava:

PSA:n viitearvot ovat:

 • Alle 56 v: < 3,3 ug/l
 • 56 – 59 v: < 3,8 ug/l
 • 60 – 63 v: < 4,8 ug/l
 • 64 - 67 v: < 5,8 ug/l
 • yli 67 v: 6,2 ug/l

Mikäli arvo jää alle 2 µg/l tai se on suurempi kuin 20 µg/l, jää kokonais-PSA:n suhde (S –PSA-V/T) määrittämättä. Näissä tapauksissa PSA:n tuloksella ei ole terveyden kannalta merkitystä. Tuloksen ollessa 2-20 µg/l, mitataan myös vapaa PSA. Vapaan ja totaalin suhteen viitearvo on >15 %.

Monet eri tekijät voivat vaikuttaa PSA-pitoisuuden vaihteluun päivästä toiseen. Ennen näytteenottoa on hyvä ottaa huomioon PSA-arvoa kohottavia aiheuttajia:

 • Siemensyöksy alle 48 tunnin sisällä näytteenotosta
 • Virtsaumpi eli virtsaa kertyy virtsarakkoon, mutta sitä ei saada virtsattua
 • Ummetus
 • Virtsatulehdus
 • Eturauhasen hieronta
 • Eturauhasen koepalat
 • Rakkotähystys
 • Pitkä pyöräily

Tutkimuksen viitearvot ovat muuttuneet 11.10.2021. Näet oman tuloksesi viitearvot My LOUNAssa graafin yhteydessä.

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

PSA-pitoisuus veressä kohoaa seuraavissa tilanteissa:

 • Eturauhassyöpä
 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
 • Eturauhastulehdus
 • Virtsateiden tulehdukset

Kun PSA-pitoisuus veressä on 4–10 µg/l, eturauhassyövän mahdollisuus on noin 25 prosenttia. Pitoisuuden ollessa yli 10 µg/l eturauhassyövän mahdollisuus on runsas 50 prosenttia. Alhainen PSA-pitoisuus ei takaa sitä, etteikö syöpä olisi, sillä joskus syöpäsolut erittävät vähäisiä määriä PSAta vereen. Toisinaan eturauhassyöpä voi kasvaa niin hitaasti, ettei siitä aiheudu ongelmia, vaikka sitä ei hoidettaisi.

PSA on normaalisti matala (alle viitearvojen).

 • Testosteroni (2735 S-Testo)
 • Sukupuolihormoneja sitova globuliini (2737 S-SHBG)
 • Kreatiniini (2143 S -Krea)

SYNLAB Tutkimusluettelo: Prostataspesifinen antigeeni (3642 S-PSA)  https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=306

SYNLAB Tutkimukset: PSA https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=306

Terveyskirjasto: Prostataspesifinen antigeeni, ”eturauhaskoe” (P-PSA) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03230&p_hakusana=psa

ERSY Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry: PSA http://ersy.fi/psa.php

Lab Test Online: Prostate-Spesific Antigen (PSA) https://labtestsonline.org.uk/tests/prostate-specific-antigen-psa

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.