LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

S -LD

S -LD

Laktaatti-dehydrogenaasi eli LD on kaikissa soluissa esiintyvä entsyymi. Eniten LD-entsyymiä on sydän- ja luustolihaksissa, punasoluissa, maksa- ja munuaiskudoksissa. Laktaatti-dehydrogenaasi on normaalisti solujen sisällä ja sitä on van pieniä määriä veressä. Sitä vapautuu verenkiertoon kudosten solujen vahingoittuessa tai tuhoutuessa. Tästä syystä LD:tä on käytetty yleisenä kudosvaurion mittarina. Sillä ei voida kuitenkaan osoittaa, mikä kudos on vaurioitunut tai mikä vaurion aiheuttaa.

LD esiintyy hiukan erilaisina versioina eri kudoksissa. Määrittämällä LD:n eri muotojen pitoisuudet saadaan parempi käsitys vaurion lähteestä.

Milloin LD kannattaa mitata?

LD voidaan mitata täydentävänä tutkimuksena epäiltäessä sydän-, maksa-, munuais-, luustolihas-, aivo- ja keuhkosairautta tai -vauriota.

Voit tutkia LD-pitoisuutta, jos sinulla on lihasvamma, diagnosoitu syöpä, väsymystä, päänsärkyä, korvien huminaa tai sydämentykytystä.

Mitä tutkimus mittaa?

LD-tutkimusta käytetään epäiltäessä kudosvaurioita tai sairauksia erityisesti sydämessä, maksassa, munuaisissa, luustolihaksissa, aivoissa ja keuhkoissa. LD-tutkimus ei kuitenkaan ole tietyn kudosvaurion osoittaja vaan tarvitsee lisätutkimuksia. Lisäksi LD-pitoisuutta voidaan tarkistaa seuratessa joitakin syöpiä eli lymfoomaa, leukemiaa, melanoomaa sekä kives- tai munasarjasyöpää.

Laktaattihydrogenaasin eli LD:n viitearvot:

Viitearvot:

  • Alle 68-vuotiaat: 105–205 U/l
  • Yli 68-vuotiaat: 115–255 U/l

Raskauden viimeisellä kolmanneksella LD-arvot kohoavat luonnostaan.

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Lue lisää viitearvojen määrittelemisestä täältä.

LD-arvoja nostavat:

  • Sydänlihaksen sairaudet
  • Maksasairaudet eli esimerkiksi maksatulehdukset eli hepatiitit ja maksakirroosi)
  • Keuhkovauriot eli esimerksiksi keuhkoembolia ja sarkoidoosi
  • Pahanlaatuiset kasvaimet
  • Lihas- ja munuaissairaudet
  • Hematologiset sairaudet kuten megaloblastiset ja hemolyyttiset anemiat, äkilliset leukemiat, lymfoomat.
  • Erilaiset verisolujen sairaudet kuten megaloblastiset ja hemolyyttiset anemiat, äkilliset leukemiat, lymfoomat.

Matala LD-arvo ei ole kliinisesti merkitsevä. Joskus runsas C-vitamiinin nauttiminen voi aiheuttaa matalia LD-arvoja.

SYNLAB Tutkimusluettelo: Laktaattidehydrogenaasi (2194 S -LD) https://www2.synlab.fi/laboratoriokasikirja/tutkimuskuvaukset/laktaattidehydrogenaasi/

Lab Tests Online: Lactate Dehydrogenase (LD) https://labtestsonline.org/tests/lactate-dehydrogenase-ld

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.