Ostoskori

S -LD

S -LD

€ 9,95

Laktaatti-dehydrogenaasi eli LD on kaikissa soluissa esiintyvä entsyymi. Eniten LD-entsyymiä on sydän- ja luustolihaksissa, punasoluissa, maksa- ja munuaiskudoksissa. Laktaatti-dehydrogenaasi on normaalisti solujen sisällä ja sitä on van pieniä määriä veressä. Sitä vapautuu verenkiertoon kudosten solujen vahingoittuessa tai tuhoutuessa. Tästä syystä LD:tä on käytetty yleisenä kudosvaurion mittarina. Sillä ei voida kuitenkaan osoittaa, mikä kudos on vaurioitunut tai mikä vaurion aiheuttaa.

LD esiintyy hiukan erilaisina versioina eri kudoksissa. Määrittämällä LD:n eri muotojen pitoisuudet saadaan parempi käsitys vaurion lähteestä.

Milloin LD kannattaa mitata?

LD voidaan mitata täydentävänä tutkimuksena epäiltäessä sydän-, maksa-, munuais-, luustolihas-, aivo- ja keuhkosairautta tai -vauriota.

Voit tutkia LD-pitoisuutta, jos sinulla on lihasvamma, diagnosoitu syöpä, väsymystä, päänsärkyä, korvien huminaa tai sydämentykytystä.

Mitä tutkimus mittaa?

LD-tutkimusta käytetään epäiltäessä kudosvaurioita tai sairauksia erityisesti sydämessä, maksassa, munuaisissa, luustolihaksissa, aivoissa ja keuhkoissa. LD-tutkimus ei kuitenkaan ole tietyn kudosvaurion osoittaja vaan tarvitsee lisätutkimuksia. Lisäksi LD-pitoisuutta voidaan tarkistaa seuratessa joitakin syöpiä eli lymfoomaa, leukemiaa, melanoomaa sekä kives- tai munasarjasyöpää.

Laktaattihydrogenaasin eli LD:n viitearvot:

Viitearvot:

  • Alle 68-vuotiaat: 105–205 U/l
  • Yli 68-vuotiaat: 115–255 U/l

Raskauden viimeisellä kolmanneksella LD-arvot kohoavat luonnostaan.

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Lue lisää viitearvojen määrittelemisestä täältä.

LD-arvoja nostavat:

  • Sydänlihaksen sairaudet
  • Maksasairaudet eli esimerkiksi maksatulehdukset eli hepatiitit ja maksakirroosi)
  • Keuhkovauriot eli esimerksiksi keuhkoembolia ja sarkoidoosi
  • Pahanlaatuiset kasvaimet
  • Lihas- ja munuaissairaudet
  • Hematologiset sairaudet kuten megaloblastiset ja hemolyyttiset anemiat, äkilliset leukemiat, lymfoomat.
  • Erilaiset verisolujen sairaudet kuten megaloblastiset ja hemolyyttiset anemiat, äkilliset leukemiat, lymfoomat.

Matala LD-arvo ei ole kliinisesti merkitsevä. Joskus runsas C-vitamiinin nauttiminen voi aiheuttaa matalia LD-arvoja.

SYNLAB Tutkimusluettelo: Laktaattidehydrogenaasi (2194 S -LD) https://www2.synlab.fi/laboratoriokasikirja/tutkimuskuvaukset/laktaattidehydrogenaasi/

Lab Tests Online: Lactate Dehydrogenase (LD) https://labtestsonline.org/tests/lactate-dehydrogenase-ld

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.