LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

Kudosantigeeni B27

Ly-HLAB27

Alleelit ovat tietyn geenin vaihtoehtoisia muotoja. Tiettyjen alleelien tai niiden yhdistelmien olemassaolo voi nostaa tai laskea ihmisen omaan immuunijärjestelmään liittyvien sairauksien riskiä. HLA-alleelit ovat tämänkaltaisia alleeleja. Ne eivät ole siis suoranaisesti sairauksien aiheutumisen syitä, vaan ainoastaan altistavat niiden kehittymiselle. HLA-alleelit ovat synnynnäisiä.

HLA-B27-alleelin olemassaolo on liitetty erityisesti selkärankareumaan. HLA-B27-yhteyden omaavien sairauksien joukossa on myös useita silmä- ja systeemisairauksia, niin sanottu reaktiivinen niveltulehdus, tulehdukselliset suolistosairaudet sekä psoriaasikseen liittyvä niveltulehdus.

Suomalaisessa väestössä HLA-B27-positiivisten ihmisten määrä on keskimäärin 14 prosenttia.

Milloin kudosantigeeni HLA-B27 kannattaa mitata?

HLA-B27 kannattaa mitata, kun tutkitaan epäselviä niveloireita tai pitkittynyttä selkäkivun syytä. Tutkimuksella ei voida diagnosoida sairautta, mutta alleelin olemassaolo vahvistaa diagnoosia ja toisaalta sen puuttuminen heikentää HLA-B27:n liittyvien sairauksien todennäköisyyttä.

Mitä kudosantigeeni HLA-B27-tutkimus mittaa?

HLA-B27-tutkimus mittaa, onko näytteessä HLA-B27-alleelia.

HLA-B27:n vastauksen muoto: HLA-B27 alleelin esiintyminen tai puuttuminen.

Pelkän HLA-B27 alleelin esiintymisen perusteella ei diagnosoida siihen liittyvää sairautta, vaan tulos tukee diagnoosia ja auttaa sairastumisriskin arvioinnissa.

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

HLA-B27-alleelin esiintyminen tarkoittaa, että on suurempi riski sairastua tähän liittyviin sairauksiin. Antigeenin yleisyys on siis selvästi yleisempi kuin siihen liittyvien tautien yleisyys.

HLA-B27-alleelia esiintyy seuraavia autoimmuunitauteja sairastavilla:

  • 90–95 % selkärankareuma
  • 60–90 % reaktiivinen niveltulehdus
  • 50–60 % tulehduksellinen suolistosairaus tai tulehduksellinen niveltauti
  • 80–90 % nuoruusiän selkärankareuma

Mikäli HLA-B27-alleellia ei löydy näytteestä, se ei tarkoita sitä, että ihminen ei sairastu niihin tauteihin, missä kyseistä alleellia esiintyy. Noin 86 prosentilla suomalaisista ei ole HLA-B27-alleelia.

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.