LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

Glukoosi

fP-Gluk

Verensokeri (fP-Gluk) eli glukoosi on elimistön yksi tärkeimmistä energian lähteistä. Saamme glukoosia suurimmaksi osaksi ravinnon kautta, mutta elimistön solut pystyvät tuottamaan sitä myös itse. Glukoosia saadaan pilkkomalla ruuasta saatavia hiilihydraatteja suolistossa glukoosiksi, joka imeytyy ohutsuolesta.

Elimistön kyky käyttää sokeria hyväksi on riippuvainen haiman tuottamasta insuliinista. Normaalisti verensokeri nousee aterian jälkeen. Tämä saa aikaan insuliininerityksen lisääntymisen, jolloin verensokeripitoisuus pysyy varsin vakaana.

Verensokeriin liittyvistä sairauksista tutuin on diabetes eli sokeritauti. Hypoglykemiassa verensokeri on matala ja hyperglykemiassa se on korkea. Matala verensokeri voi olla hengenvaarallinen tila. Pitkäaikaisesti koholla oleva sokeri vaurioittaa verisuonia, hermoja, sydäntä, silmiä ja munuaisia.

Milloin glukoosi kannattaa mitata?

Tavallisesti glukoosiarvo mitataan diabetesepäilyssä sekä seurattaessa jo diagnosoitua tautia.

Liian alhaisesta glukoosimäärästä voi aiheutua häiriöitä näössä ja puheessa, tajunnan heikkenemistä sekä kouristelua, hikoilua, nälän tunnetta ja sydämen tykytystä.

Vastaavasti liian korkea glukoosimäärä veressä oireilee väsymyksenä, laihtumisena, suurentuneena virtsaamisena, elimistön kuivumisena sekä lisääntyneenä janon tunteena.

Mitä glukoositutkimus mittaa?

Verensokerin eli glukoosin pitoisuutta verestä voidaan mitata verikokeella, joko sormenpäästä otettavasta verinäytteestä tai kyynärtaipeesta laskimoverinäytteestä. Luotettavan tuloksen saamiseksi tutkimus vaatii paastoa 10–12 tuntia ennen näytteenottoa.

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava:

Viitearvot:

  • 4,0 – 6,0 mmol/l

Epäiltäessä diabetesta voidaan tutkia myös verensokerin pitkäaikainen taso glykohemoglobiinintutkimuksen (B-GHbA1C) avulla.

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Tutkimuksen viitearvot ovat muuttuneet 11.10.2021. Näet oman tuloksesi viitearvot My LOUNAssa graafin yhteydessä.

Glukoosipitoisuus elimistössä saattaa kohota, kun sokeriaineenvaihdunta häiriintyy esimerkiksi diabeteksessa. Mikäli glukoosituloksen paastoarvo on 7,0 mmol/l tai suurempi useasti toistetuissa mittauksissa, kyseessä on sokeritauti. Sen esivaiheessa glukoosiarvo voi olla suurentunut 6,1 – 6,9 mmol/l. Tällöin diabetes saattaa puhjeta lähivuosina, ellei glukoosiarvoihin vaikuta itse elämäntapamuutoksilla.

Alentunutta glukoosipitoisuutta kutsutaan hypoglykemiaksi. Tässä tilassa elimistössä on liian alhainen verensokerimäärä. Liian alhainen glukoosipitoisuus syntyy, kun verestä poistuu sokeria enemmän kuin keho saa sitä ravinnosta tai maksan varastosta.

Kun glukoosin määrä pienenee alle 2,5 mmoliin/l, ihmisellä ilmenee keskushermosto-oireita (näköhäiriö, kouristelu ja tajunnan heikkeneminen). Alhaisen glukoosipitoisuuden vakavimmat seuraukset ovat sydänkohtaus, kooma tai kuolema. Verensokeripitoisuuden laskemisen elimistössä voi aiheuttaa ruokailun väliin jääminen tai sen viivästyminen, lääkkeet, alkoholi sekä diabeteksen yhteydessä insuliinihoidossa liian suuri insuliinivaikutus.

  • Glykohemoglobiini osoittaa verensokerin pitkäaikaisen tilan (6128 B-GHbA1C)

SYNLAB Tutkimusluettelo: Glukoosi (fP-Gluk, fS-Gluk)   https://www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=140

Terveyskirjasto: Glukoosi https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk03091&p_hakusana=glukoosi

Potilaan lääkärilehti Verensokeri kertaa diabeteksen riskistä https://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/verensokeri-kertoo-diabeteksen-riskista/

Käypähoitosuositus Diabetes, sairastatko diabetestä tietämättäsi? https://www.kaypahoito.fi/khp00066

Valmistautuminen

Vaatii paaston

Paastoa vaativissa tutkimuksissa tulee olla syömättä ja juomatta 10–12 tuntia ennen verikoetta. Tarvittaessa tuona aikana voi juoda lasin vettä.

Paastoverikokeet suosittelemme otettavaksi kello 8–10 välisenä aikana. Lue muista suosituksista täältä.

Diabeetikot noudattavat lääkäriltä saamaansa ohjeistusta paaston suhteen.