LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-tutkimuksen kaava

Pt-GFRe

Ihmisen elimistö työllistää munuaisia ympäri vuorokauden poistamaan ylimääräistä nestettä, lääkkeitä, suolaa sekä kuona-aineita. Veri kiertää munuaisten läpi 300 kertaa yhden vuorokauden aikana. Jos munuaisiin tulee sairaus, se etenee yleensä hitaasti. Alkuun oireilua ei välttämättä huomaa tai se voi olla epämääräistä. Munuaisten lopettaessa toimimasta, ihminen ei selviydy ilman dialyysihoitoa eli keinomunuaishoitoa.

Munuaisten tilannetta voidaan arvioida hiussuonikerästen eli glomerulusten (glomerulus la pieni kerä) suodatusnopeutta mittaamalla (Pt-GFRe). GFRe-arvo lasketaan kreatiniiniarvosta (fS-Krea) ja näin saadaan munuaisten toiminnasta tarkempi selvitys.

Kreatiniini (Krea) on peräisin lihasten kreatiinista ja kreatiinifosfaatista. Lihasmassan määrä vaikuttaa tämän vuoksi ihmisten veren kreatiniinipitoisuuteen. Kreatiniini poistuu elimistöstä suodattumalla munuaisten hiussuonikeräsissä.

Milloin glomerulusten suodatusnopeus kannattaa mitata?

Glomerulusten suodatusnopeus mitataan, kun halutaan tutkia munuaisten toimintaa.

Koska munuaissairauksien oireet voivat olla hyvin lievät tai epämääräiset, voi niitä olla hankala tunnistaa. Tässä muutamia oireita, joiden yhteydessä arvo kannattaa mitata:

 • Virtsaamisen väheneminen
 • Turvotukset kasvoissa ja raajoissa
 • Hengenahdistus
 • Unettomuus
 • Ruokahaluttomuus, pahoinvointi, oksentelu
 • Korkea verenpaine
 • Palelu ja väsymys
Mitä glomerulusten suodatusnopeustutkimus mittaa?

GFRe mittaa munuaisten toimintaa. Tarkemmin sanottuna se mittaa glomerulusten eli hiussuonikerästen suodatusnopeutta munuaisissa. Tulos saadaan laskukaavalla laskemalla. Laskukaavan vaikuttavat ikä ja sukupuoli sekä kreatiinin pitoisuus veressä.

Tutkimus perustuu elimistön kreatiniinipitoisuuteen (S -Krea). Sen tulkinnassa otetaan huomioon otetaan ikä ja sukupuoli. Tutkimusta voidaan käyttää ainoastaan aikuisilla eli yli 18-vuotiailla. tulos ilmoitetaan normalisoituna aikuisten keskimääräistä kehon pinta-alaa 1,73 m2 kohti.

Normaalisti tutkimuksen tulos on seuraava:

GFRe viitearvot ovat:

 • 18 – 39-vuotiaat: yli 89 ml/min/1,73 m2
 • 40 – 49-vuotiaat: yli 83 ml/min/1,73 m2
 • 50 – 59-vuotiaat: yli 77 ml/min/1,73 m2
 • 60 – 69-vuotiaat: yli 69 ml/min/1,73 m2
 • ≥70-vuotiaat: yli 59 ml/min/1,73 m2

Munuaisten vajaatoiminnan luokitus (yksikkö ml/min/1,73m2):

 • yli 90 : normaali munuaisten toiminta
 • 60 – 89: lievä munuaisten vajaatoiminta (ei merkitystä ellei potilaalla ole muita merkkejä munuaissairaudesta)
 • 45 – 59: lievä tai kohtalainen munuaisten vajaatoiminta
 • 30 – 44: kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • 15 – 29: vaikea munuaisten vajaatoiminta
 • alle 15: loppuvaiheen munuaistauti, dialyysipotilaat

Olethan yhteydessä lääkäriin tai muuhun terveydenhuollon ammattilaiseen, jos epäilet sairautta tai tarvitset apua tulosten tulkinnassa.

Munuaisten toimiessa normaalisti, GFRe arvo on yli viitearvon rajan. Raskauden yhteydessä GFR-arvo nousee 10-30 %.

Alentunut Pt-GFRe-arvo veressä voi viitata heikentyneeseen suodattumiseen munuaisissa eli munuaisten vajaatoimintaan. Vajaatoiminnan voi aiheuttaa esimerkiksi munuaisten verisuonten sairaudet, krooninen kohonnut verenpaine, eräät lääkeaineet sekä toistuvat munuaistulehdukset.

Juuri ennen näytteenottoa syöty liha-ateria voi vaikuttaa tulokseen. Mikäli kreatiniini on koholla ja/tai Pt-GFRe on matala, voi tämä aiheutua esimerkiksi lääkityksestä, fyysisestä aktiivisuudesta tai suolitaudin aiheuttamasta nestehukasta.

Huononeva munuaistoiminta ilmenee Pt-GFRe:n laskuna.

 • Kystatiini C paljastaa munuaisten vajaatoiminnan (1887 S-KystC)
 • Urea

SYNLAB Tutkimusluettelo:

Terveyskirjasto: Glomerulusten suodatusnopeus (GFR) arvioituna CKD-EPI-kaavalla (Pt-GFReEPI) https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=snk02001

Fresenius Medical Care: Munuaissairaus https://www.freseniusmedicalcare.fi/fi/potilaat-ja-perheet/munuaissairaus/

Reunapaikka: Munuaisten toiminta, Nina Eriksson
https://reunapaikka.fi/kysy-laakarilta/munuaisten-toiminta/

Valmistautuminen

Ei vaadi paastoa

Tämä tutkimus ei vaadi paastoa. Ennen näytteenottoa voi syödä kevyen aterian.