LounaLab on osa SYNLABin laboratoriopalveluja ja Lounan palvelut ovat siirtyneet SYNLABin verkkosivulle.

Aikaisemmin ostetut palvelut ja kaikki tulokset ovat turvallisesti saatavilla tällä sivustolla 20.8.2024 saakka. Sen jälkeen kaikki vanhat tulokset löytyvät SYNLABin uudesta verkkoasiointipalvelusta. SYNLAB

Alkoholi vaikuttaa terveyteen monin tavoin

25. elokuuta 20225 min.

Kirjoittaja: LOUNA Lab

Alkoholi vaikuttaa terveyteen monin tavoin

Alkoholi aiheuttaa sekä psyykkistä että fyysistä riippuvuutta. Alkoholin käytöllä on useita negatiivisia vaikutuksia terveyteen. Alkoholijuomien etanoli toimii keskushermostoa lamaavana päihteenä. Se vaikuttaa keskushermostoa lamaavasti, sillä se vaikuttaa GABA- ja glutamaattivälittäjäaineiden toimintaan aivoissa. Lisäksi se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti hermoston toimintaan.

Alkoholi on Suomessa eniten käytetty päihde. Alkoholi aiheuttaa paljon terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haittoja, minkä vuoksi alkoholin saatavuutta säännellään lainsäädännöllä.

Alkoholipäihtymys eli humala vaikuttaa mielialaan ja vähentää estoja. Voimakkaasti päihtyneen puhe voi sammaltaa ja kävely alkaa hoipertaa. Suurien annoksien nauttiminen voi saada aikaan tajunnan menetyksen eli sammumisen.

Alkoholin käytön riskirajat

Alkoholin käytön korkean riskin rajaksi on arvioitu miehillä 6–7 annosta päivässä tai 23–24 annosta viikossa. Naisilla vastaava määrä on 5–6 annosta päivässä tai 12–16 annosta viikossa. Nämä luvut katsotaan jo hälytysrajaksi, jolloin alkoholinkäyttöön on viimeistään syytä puuttua.

Kohtalaisen riskin tasoksi määritellään miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. Tätäkin vähäisempi alkoholinkäyttö voi kuitenkin aiheuttaa haittoja ja lisätä terveysriskejä. Yksi alkoholiannos on esimerkiksi 1 pullo (0,33 litraa) keskiolutta tai siideriä tai 1 lasillinen (12 cl) viiniä.

Eniten juova 10 prosentin väestöosuus juo noin puolet kaikesta juodusta alkoholista niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa. Kaikkein vakavimmat alkoholin aiheuttamat terveyshaitat kohdistuvat usein tähän ryhmään.

Alkoholin vaikutukset

Alkoholin runsas käyttö aiheuttaa vakavia terveysongelmia ja sosiaalisia haittoja. Haittoja voi syntyä lyhytaikaisesta liiallisesta käytöstä esimerkiksi tapaturmina tai järjestyshäiriöinä. Valtaosa alkoholin aiheuttamista haitoista syntyy pidempiaikaisesta liiallisesta käytöstä, sillä se aiheuttaa vakavia terveyshaittoja.

Osa alkoholin haitoista on välillisiä, sillä sen käyttö vaikuttaa alkoholia liikaa käyttävien läheisiin, lähiympäristöön tai yhteiskuntaan. Esimerkiksi vanhempien alkoholinkäyttö vaikuttaa lasten terveyteen ja hyvinvointiin.

Alkoholinkäytön terveyshaittojen riski on riippuvainen juodun alkoholin määrästä. Yksilötasolla joidenkin haittojen riski lisääntyy jo pienillä päivittäisillä käytön määrillä. Väestötasolla alkoholin aiheuttamien haittojen kokonaismäärä kasvaa suhteessa kokonaiskulutukseen.

Alkoholisairaudet

Varsinaisilla alkoholisairauksilla tarkoitetaan sairauksia, joiden ainoa tai tärkein aiheuttaja on runsas alkoholinkäyttö. Näistä merkittävimpiä ovat alkoholiriippuvuus, alkoholimyrkytys, alkoholipsykoosit, alkoholimaksasairaudet ja haimatulehdus. Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa lisäksi neurologisia ja psykiatrisia sairauksia, syöpää, verisairauksia, hormoni- ja ravitsemushäiriöitä, aivoverenvuotoja, sydänlihaksen rappeutumista ja rytmihäiriöitä ja kohottaa verenpainetta. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi aiheuttaa sikiövaurioita.

Vuonna 2017 alkoholisairaudet ja alkoholimyrkytykset olivat sydän- ja verisuonisairauksien ja syöpien jälkeen työikäisten (15–64-vuotiaat) miesten ja naisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy. Alkoholiperäiset maksasairaudet kattoivat merkittävän osan tästä kuolleisuuden kasvusta.

Alkoholin haitat

  • Humalatila heikentää reaktionopeutta, tarkkaavaisuutta, muistia ja keskittymiskykyä. 

  • Alkoholin juominen nostaa verenpainetta ja sydämen syketaajuutta.

  • Alkoholin runsas käyttö vahingoittaa maksaa. Se aiheuttaa  rasvamaksaa, alkoholimaksatulehdusta eli alkoholihepatiittia sekä  maksakirroosia. 

  • Alkoholi aiheuttaa suurimman osan haimatulehduksista Suomessa. Akuutti haimatulehdus voi johtaa vakaviin sisäelinvaurioihin. 

  • Alkoholi vaurioittaa mahalaukun limakalvoja.

  • Runsas alkoholinkäyttö lisää monien eri syöpien riskiä.

  • Runsas alkoholinkäyttö aiheuttaa usein erilaisia psyykkisiä oireita, mm. pahentaa masennus- ja ahdistusoireita.

  • Runsas alkoholinkäyttö voi johtaa psyykkiseen ja fyysiseen riippuvuuteen alkoholista.

  • Runsas alkoholin käyttö voi unettomuutta ja heikentää unen laatua.

  • Alkoholi sisältää runsaasti energiaa ja alkoholinkäyttö voi johtaa painon nousuun.

Alkoholi ja serotoniini

Serotoniini ja dopamiini ovat aivojen välittäjäaineita, ja alkoholin vaikutukset perustuvat erityisesti niihin kahteen välittäjäaineeseen. Serotoniinin vaikutuksesta alkoholin nauttimisesta tulee hyvä ja rauhoittunut ole.

Juomisen tauottua alkoholi alkaa hävitä elimistöstä, mutta välittäjäaineiden vaikutuksesta keskushermosto on edelleen yliärsytystilassa. Humalan jälkeen syntyvän krapulan oireet, kuten vapina, hikoilu, sydämentykytys, levottomuus, päänsärky ja unettomuus johtuvat keskushermoston yliärsytystilasta.

Pitkään ja runsaasti käytettynä alkoholi laskee mielialaa, sillä se saattaa vähentää aivojen serotoniinivarastoja ja aiheuttaa masennusta.

Laboratoriotutkimukset LOUNA Labista helposti ja nopeasti ilman lähetettä

Jos alkoholin vaikutukset elimistöösi huolettavat, LOUNA Labilla voit selvittää veriarvosi ilman lähetettä. LOUNA:n tutkimusten tulokset tulevat nopeasti My LOUNAan, jossa ne säilyvät hyvinvointisi seurannan apuna niin pitkään kuin haluat.

LOUNA on osa SYNLABia, joka on Suomen suurin laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. Kaikki LOUNAn näytteet otetaan valikoiduissa SYNLABin näytteenottopaikoissa kautta maan.

LOUNAn palvelu ei sisällä lääkärin henkilökohtaista tulkintaa eikä diagnoosia. Mikäli sinulla on oireita tai epäilet sairautta, otathan yhteyttä lääkäriin.

Mittaa veriarvosi silloin, kun jokin hyvinvoinnissasi askarruttaa tai kun haluat varmistaa elinvoimasi säilymisen ennakoivasti. Elintapojen muutoksella saatat estää sairauksia puhkeamasta myöhemmin.

author

LOUNA Lab